Hírek, érdekességek, információk a nagyvilágból, információs anyagok, dokumentumok.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. május 8.-án hat szociális ágazathoz kapcsolódó képzés követelményrendszerét tette közzé.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapjáról elérhető a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet által megnevezett jelentési kötelezettséghez szükséges felület. Frissítve: 2020. április 17.

A KENYSZI szociális és egyes gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő rögzítési feladatokkal kapcsolatosan az elmúlt időszakban felmerült legfontosabb kérdésekről, teendőkről a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya az alábbi tájékoztatást adja.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. január 22-én közleményt adott ki az egyes szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 2020. évi befogadható kapacitásairól.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. december 19-én közzétette a 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelet alapján 2020. január 1-től meghosszabbított nyitva tartásra kijelölt intézményekről szóló közleményét.

Az alapvető jogok országgyűlési biztosának honlapján három fontos jelentés került közzétételre, mely a gyermekek jogait érintően tartalmaz megállapításokat.

A szociális jogok európai pillére – a kezdeti végrehajtás értékelése és ajánlások a jövőre címmel írt összefoglalót a SZEF. A vélemény hosszú egyeztetés után került elfogadásra, a véleményhez csatolt mellékletben láthatók a munkáltatók által, a Plenáris ülésre benyújtott módosítási indítványok szövege és az azokra leadott szavazatok száma.

A Magyar Államkincstár oldalán három, munkába visszatérést és vállalkozóvá válást támogató intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatás jelent meg.

Útjára indult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiemelt projektje keretében (EFOP 1.9.4) a személyes gondoskodást nyújtó intézmények egészének munkaerőhelyzetét feltárni kívánó társadalomtudományi vizsgálat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2019. június 14-én közleményt adott ki a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások 2019. évi befogadható kapacitásairól.