Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétette a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 58/A. § (2c) bekezdés b) pontjához kapcsolódó közleményét. Frissítve: 2018. szeptember 19.

A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül be kell fogadni azt a szociális szolgáltatót, intézményt (székhelyt, telephelyet), szociális szolgáltatást, ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amelynek létrehozására vagy fejlesztésére a fenntartó, vagy a szociális szolgáltató, intézmény az Európai Uniótól, a Svájci Alapból, az EGT Alapból, a Norvég Alapból vagy a központi költségvetésből - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által közzétett közleményben meghatározott - pályázaton elnyert támogatásban részesül.

Az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja alapján az alábbi pályázatok elnyerése alapozza meg a kapacitástól független befogadást:

- EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

- EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás

- VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi férőhely kiváltás

- TIOP-3.4.2.-11/1. Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése

- TIOP-3.4.1.A-11/1. Bentlakásos intézmények kiváltása

- TIOP-3.5.1-10/1. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

- TOP-4.2.1-15   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)

- TOP-4.2.1-16   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)

- TOP-6.6.2-15   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)

- TOP-6.6.2-16   A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése  (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)

- DAOP 4.1.2/B-11. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

- DAOP-4.1.3/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

- DDOP-3.1.3/D-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

- ÉAOP-4.1.3/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

- ÉMOP-4.2.1/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

- KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

- NYDOP-5.1.1/B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

- Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2012-13. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: hiányzó ellátási kötelezettség, szolgáltatások pótlásának támogatása

- Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2013-14. című pályázat 6. program – Intézményi   beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, férőhelybővítés támogatása

- Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2015-16. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, férőhely bővítés támogatása

 

2018. szeptember 19-i frissítés alapján listába felvett pályázat:

- Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia-régiókban 2018-19. című pályázat 5. program – Intézményi beruházások támogatása: Férőhely-bővítés támogatása

 

Forrás: Kormány.hu