A Napi SzocOkos rövid leírásokat tartalmaz egy-egy fontos kérdés, probléma kapcsán. A cikkek az oldalt szerkesztő szakemberek által kerültek összeállításra, az itt olvasható információk felhasználása saját felelősségre történik.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatra vonatkozó szabályok szerint az illetmény több elemből áll össze, ezek közé tartoznak a különböző pótlékok, a pótlékok között pedig a vezetői megbízással rendelkező személyek vezetői pótléka.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2018. februári változása több ponton is érintette a szolgáltatók vezetői munkaköreinek szabályozását.

Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet számos változást hozott a szociális szakmai továbbképzési rendszerben. A legfontosabb változásokról, áttekintő jelleggel készült az alábbi rövid összefoglaló.

Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet a házi segítségnyújtást érintően is tartalmaz néhány apró, de igen fontos módosítást.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Nmr.) módosítása számos fontos változást tartalmaz a Biztos Kezdet Gyermekházak számára, melyek 2018. február 1-től, illetve 2018. július 1-től lépnek életbe.

A támogató szolgálatok, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátások fenntartóinak 2018. január 31-ig kell benyújtani a 2017. évről szóló elszámolást a Magyar Államkincstár részére.

2018. január 1. hatállyal lép életbe a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet. A következőkben néhány pontban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a vezetőképzés rendszeréről. Frissítve: 2018. február 6.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) rendelkezései alapján lehetőség van az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybe vételére a külön jogszabályban meghatározott súlyos fogyatékosság vagy tartós, súlyos betegség esetén. Frissítve: 2020. január 1.

A gondozási terv a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és ellátások esetében alapvető dokumentumnak minősül. A következő összefoglalóban a gondozási tervvel, és annak változataival kapcsolatban gyűjtöttük össze a legfontosabb rendelkezéseket. Frissítve: 2017. június 14.

A napokban jelent meg a támogató szolgálatok számára kiírt, gépkocsi-beszerzésre irányuló pályázat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján készítettünk egy rövid összefoglalót, benne azokkal a kritikus hibákkal, melyek a legtöbbször kellemetlenséget okoznak a pályázatok kapcsán.