Pályázati információk, felhívások, eredmények.

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. december 12-én több, 2018. évre vonatkozó pályázati felhívást jelentetett meg. A felhívásokban a  támogató szolgáltatások, utcai szociális munkát végző szolgáltatók, illetve a kábítószer-prevenciós programokat végző szervezetek érintettek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 októberében több, fogyatékossággal élő személyek, illetve az őket ellátó szervezetek számára elérhető pályázatot hirdetett meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására. A pályázat kódja: KAB-KEF-17-A/B/C.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására, a felépülés-központú megközelítés előmozdítására. A pályázat kódja: KAB-FF-17-A/B/C.

Megjelent a döntés a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére kiírt pályázattal kapcsolatban. A pályázaton 180 millió forint értékben kaptak támogatást a nyertes pályázók.

Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. A pályázati eljárás lebonyolítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (SzGyF).

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

A  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  az államháztartásért  felelős  miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerint kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására kizárólag a Közép-magyarországi régióban. A pályázat kódja:  KAB-ME-17-KMR.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a korábbi években kialakított drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértői névjegyzék megújítása céljából. A pályázat kódja:  SZAKE-KAB-17.

Az Emberi Erőforrások Minisztere általános pályázatot hirdet fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, a 2018-2020. időszakra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztere meghívásos pályázatot hirdet működési engedéllyel rendelkező falu- és tanyagondnoki szolgálatok együttműködése keretében létrejött falu- és tanyagondnoki egyesületek állami támogatására.

Közzétételre került a fejélesztő foglalkoztatást nyújtó szolgáltatók befogadására és 2017. április 1 - 2017. december 31. közötti időszakára szóló állami támogatására kiírt pályázat tárgyában meghozott döntés.