Pályázati információk, felhívások, eredmények.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítására, valamint a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására. A pályázat kódja: KAB-KEF-17-A/B/C.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására, a felépülés-központú megközelítés előmozdítására. A pályázat kódja: KAB-FF-17-A/B/C.

Megjelent a döntés a támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére kiírt pályázattal kapcsolatban. A pályázaton 180 millió forint értékben kaptak támogatást a nyertes pályázók.

Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet utcai szociális munkát végző szolgáltató befogadására és állami támogatására. A pályázati eljárás lebonyolítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (SzGyF).

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátást, utcai szociális munkát, krízisközpontot, titkos menedékházat, Biztos Kezdet Gyerekházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

A  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  az államháztartásért  felelős  miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerint kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására kizárólag a Közép-magyarországi régióban. A pályázat kódja:  KAB-ME-17-KMR.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a korábbi években kialakított drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértői névjegyzék megújítása céljából. A pályázat kódja:  SZAKE-KAB-17.

Az Emberi Erőforrások Minisztere általános pályázatot hirdet fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására, a 2018-2020. időszakra.

Az Emberi Erőforrások Minisztere meghívásos pályázatot hirdet működési engedéllyel rendelkező falu- és tanyagondnoki szolgálatok együttműködése keretében létrejött falu- és tanyagondnoki egyesületek állami támogatására.