A fogyatékossági támogatás célja, hogy a súlyosan fogyatékos személy egyéb jövedelmeitől függetlenül anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Frissítve: 2018. augusztus 21.

A fogyatékossági támogatást megalapozó rendelkezéseket a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) tartalmazza. Az ellátás folyósításáról rendelkezésre álló adatok alapján készült az alábbi rövid elemzés, mely a támogatás fő trendjeit mutatja be a 2001 és 2017 közötti időszakban, kitérve az ellátásban részesülők számára, a fogyatékossági típus szerinti megoszlásra és néhány egyéb, ellátásra jellemző jellemzőre. 

 

Fogyatékossági támogatás

2001-2017