A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

 

A Magyar Közlöny 2018. évi  117. számában (2018. július 25.) megjelent a 2018. évi XL. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2018. évi 122. számában (2018. július 30.) megjelent a 2018. évi XLIV. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.

2018 első félévében viszonylag kis számú szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő jogszabály született, ezek azonban több területen is jelentős változásokat hoztak.

A Magyar Közlöny 2018. évi 101. számában (2018. június 29.) megjelent a 2018. évi XIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. június 20-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés 2018. június 20-án elfogadta Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítását.

A Magyar Közlöny 2018. évi 85. számában (2018. június 14.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. A tanítási év hosszában, szerkezetében az előző évek gyakorlatához képest nincs változás.

A Magyar Közlöny 2018. évi 70. számában (2018. május 22.) megjelent a Kormány 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelete a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről.

A Magyar Közlöny 2018. évi 55. számában (2018. április 20.) megjelent  Kormány 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete a helyi közszolgáltatás információs rendszerről.

A Magyar Közlöny 2018. évi 44. számában (2018. március 27.) megjelent a Kormány 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozata a hazai bölcsődefejlesztési programról.

A Magyar Közlöny 2018. évi 38. számában (2018. március 19.) megjelent a Kormány 46/2018. (III. 19.) Korm. rendelete illetve a 1099/2018. (III. 19.) Korm. határozata bölcsődei kiegészítő támogatásról.