2017. évi társadalmi véleményezésre bocsájtott rendelet-tervezetek, illetve az Országgyűlés számára benyújtott törtvény-tervezetek.

 

Az Országgyűlés számára T/15381. számon, 2017. május 2-án került benyújtásra Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény tervezete.

Megjelent a Kormányportálon a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezet.

Megjelent a Kormányportálon a gyermeket nevelő családokat segítő intézkedésekkel kapcsolatos törvénymódosításokról szóló kormány-előterjesztés tervezet.

A Kormányportálon olvasható a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, illetve egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról szóló miniszteri rendelet tervezete.

A Kormányportálon olvasható a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete. Frissítve: 2017. május 7.

A Kormányportálon olvasható a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétette a 2017. évi valorizációs szorzószámok megállapításáról kormány-előterjesztés tervezetét.