A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

A Magyar Közlöny 2017. évi 193. számában (2017. november 23.) jelent meg a 2017. évi CLVI. törvény a szociális hozzájárulási adó csökkentéséről és a kapcsolódó törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2017. évi 194. számában (2017. november 23.) jelent meg a Kormány 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 194. számában (2017. november 23.) jelent meg a Kormány 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 194. számában (2017. november 23.) jelent meg a 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 192. számában (2017. november 22.) jelent meg a 2017. évi CXLIX. törvény egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2017. évi 176. számában (2017. október 31.) jelent meg az Országgyűlés 23/2017. (X. 31.) OGY határozata a magyar jelnyelv napjáról. A határozatot az Országgyűlés a 2017. október 31-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2017. évi 172. számában (2017. október 26.) jelent meg a 2017. évi CXXVIII. törvény a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 169. számában (2017. október 18.) jelent meg az emberi erőforrások miniszterének 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 169. számában (2017. október 18.) jelent meg az emberi erőforrások miniszterének 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelete a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 161. számában (2017. október 3.) jelent meg a Kormány 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozata a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról.