A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

A Magyar Közlöny 2017. évi 82. számában (2017. június 7.) megjelent 123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 74. számában (2017. május 25.) megjelent a 2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 73. számában (2017. május 19.) megjelent a nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 48. számában (2017. március 31.) megjelent a 70/2017. (III. 31.) Korm. rendelet a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 48. számában (2017. március 31.) megjelent a Kormány 69/2017. (III. 31.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 40. számában (2017. március 20.) megjelent a Kormány 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozata az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 37. számában (2017. március 16.) megjelent 2017. évi XIII. törvény egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 30. számában (2017. március 1.) megjelent 2017. évi II. törvény a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 23. számában (2017. február 15.) megjelent a Kormány 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 22. számában (2016. február 14.) jelent meg a 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A csomag két jogszabályt hatályon kívül helyez, öt miniszteri rendeletet érintően pedig jelentős módosításokat tartalmaz.