A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

A Magyar Közlöny 2017. évi 131. számában (2017. augusztus 18.) jelent meg a Kormány 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról.

2017 első felében jelentős számú, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő jogszabály született. Egy részük közvetlenül is érintik a terület szabályozását, mások csak közvetve, de a mindennapi munka során érdemes róluk tudni.

A Magyar Közlöny 2017. évi 103. számában (2017. június 28.) jelent meg a nemzetgazdasági miniszter 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 100. számában (2017. június 27.) olvasható a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény.

A Magyar Közlöny 2017. évi 100. számában (2017. június 27.) olvasható a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. év XCV. törvény.

A Magyar Közlöny 2017. évi 98. számában (2017. június 26.) olvasható a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. év LXXXVI törvény.

A Magyar Közlöny 2017. évi 92. számában (2017. június 16.) megjelent a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. év LXXII. törvény.

A Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában (2017. június 14.) olvasható az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 88. számában (2017. június 12.) olvasható a Kormány 1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozata az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 88. számában (2017. június 12.) olvasható a 148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) módosításáról.