A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

A Magyar Közlöny 2017. évi 20. számában (2017. február 10.) megjelent a Kormány 1070/2017. (II. 10.) Korm. határozata a szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak bérrendezéséhez kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 20. számában (2017. február 10.) jelent meg a Kormány 1069/2017. (II. 10.) Korm. határozata a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben foglalkoztatott személyek bérhelyzetével kapcsolatos feladatokról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 16. számában (II. 03.) megjelent a Kormány 1046/2017. (II. 3.) Korm. határozata az egyes állami fenntartásban lévő szociális intézmények egyházak részére történő átadásával kapcsolatos források biztosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 16. számában (II. 03) megjelent a Kormány 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelete a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról.

Megjelent a Kormány 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelete a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

Megjelent a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról.

Megjelent a Kormány 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

Megjelent a Kormány 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozata a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről.

A Kormány 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozatában döntött a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról.