A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

A Magyar Közlöny 2017. évi 153. számában (2017. szeptember 22.) jelent meg Kormány 1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozata a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 149. számában (2017. szeptember 18.) jelent meg az emberi erőforrások minisztere 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 149. számában (2017. szeptember 18.) jelent meg az emberi erőforrások minisztere 19/2017. (IX. 18.) EMMI rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásával, valamint az örökbefogadásra való felkészítéssel kapcsolatos módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 148. számában (2017. szeptember 15.) jelent meg a  Kormány 1669/2017. (IX. 15.) Korm. határozata a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 146. számában (2017. szeptember 13.) jelent meg a Kormány 1663/2017. (IX. 13.) Korm. határozata a gyámhatóságok megerősítéséről és a gyermekjogi képviselők létszámának emeléséről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 136. számában (2017. augusztus 28.) jelent meg a Kormány 1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata a Családügyi Kabinetről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 131. számában (2017. augusztus 18.) jelent meg a Kormány 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelete a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal összefüggő, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról.

2017 első felében jelentős számú, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő jogszabály született. Egy részük közvetlenül is érintik a terület szabályozását, mások csak közvetve, de a mindennapi munka során érdemes róluk tudni.

A Magyar Közlöny 2017. évi 103. számában (2017. június 28.) jelent meg a nemzetgazdasági miniszter 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 100. számában (2017. június 27.) olvasható a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény.