A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

A Magyar Közlöny 2017. évi 100. számában (2017. június 27.) olvasható a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. év XCV. törvény.

A Magyar Közlöny 2017. évi 98. számában (2017. június 26.) olvasható a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 2017. év LXXXVI törvény.

A Magyar Közlöny 2017. évi 92. számában (2017. június 16.) megjelent a Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2017. év LXXII. törvény.

A Magyar Közlöny 2017. évi 90. számában (2017. június 14.) olvasható az emberi erőforrások minisztere 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről.

A Magyar Közlöny 2017. évi 88. számában (2017. június 12.) olvasható a Kormány 1361/2017. (VI. 12.) Korm. határozata az időseket segítő szociális szolgáltatások bentlakásos rendszerének továbbfejlesztésével és a szakápolási központ kialakításával kapcsolatos feladatokról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 88. számában (2017. június 12.) olvasható a 148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 84. számában (2017. június 8.) megjelent a 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 82. számában (2017. június 7.) megjelent 123/2017. (VI. 7.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2017. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 74. számában (2017. május 25.) megjelent a 2017. évi L. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

A Magyar Közlöny 2017. évi 73. számában (2017. május 19.) megjelent a nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V. 19.) NGM rendelete a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről.