A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

A Magyar Közlöny 2018. évi  123. számában (2018. július 31.) megjelent a 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2018. évi 123. számában (2018. július 31.) megjelent a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2018. évi  119. számában (2018. július 26.) megjelent a Kormány 1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozata a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről.

A Magyar Közlöny 2018. évi  117. számában (2018. július 25.) megjelent a 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2018. évi  117. számában (2018. július 25.) megjelent a 2018. évi XL. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 17-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2018. évi 122. számában (2018. július 30.) megjelent a 2018. évi XLIV. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.

2018 első félévében viszonylag kis számú szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő jogszabály született, ezek azonban több területen is jelentős változásokat hoztak.

A Magyar Közlöny 2018. évi 101. számában (2018. június 29.) megjelent a 2018. évi XIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2018. június 20-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés 2018. június 20-án elfogadta Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítását.

A Magyar Közlöny 2018. évi 85. számában (2018. június 14.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. A tanítási év hosszában, szerkezetében az előző évek gyakorlatához képest nincs változás.