A Magyar Közlönyben kihirdetett törvények és rendeletek.

 

Összefoglaló a 2019 második félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 220. számában (2019. december 30.) megjelent a Kormány 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 221. számában (2019. december 30.) megjelent a Kormány 1812/2019. (XII. 30.) Korm. határozata az Idősügyi Infokommunikációs Program folytatásáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 222. számában (2019. december 30.) megjelent a Kormány 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 215. számában (2019. december 23.) megjelent a Kormány 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 212. számában (2019. december 19.) megjelent a 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 17-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 210. számában (2019. december 18.) megjelent a Kormány 313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete a szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 210. számában (2019. december 18.) megjelent a Kormány 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 210. számában (2019. december 18.) megjelent a Kormány 311/2019. (XII. 18.) Korm. rendelete a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 210. számában (2019. december 18.) megjelent a 2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 208. számában (2019. december 18.) megjelent a 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről. A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 11-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 206. számában (2019. december 17.) megjelent a 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 201. számában (2019. december 12.) megjelent 2019. évi XCVIII. törvény egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 10-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 200. számában (2019. december 11.) megjelent a 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 198. számában (2019. december 10.) megjelent a Kormány 1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozata a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 198. számában (2019. december 10.) megjelent a Kormány 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 198. számában (2019. december 10.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 197. számában (2019. december 7.) megjelent pénzügyminiszter 15/2019. (XII. 7.) PM rendelete a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 191. számában (2019. november 28.) megjelent a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről. Törvényt az Országgyűlés a 2019. november 19-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 187. számában (2019. november 20.) megjelent a Kormány 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 187. számában (2019. november 21.) megjelent a Kormány 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 185. számában (2019. november 20.) megjelent a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 184. számában (2019. november 19.) megjelent a Kormány 1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozata az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 184. számában (2019. november 19.) megjelent a Kormány 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelete a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 175. számában (2019. október 31.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 24/2019. (X. 31.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 168. számában (2019. október 16.) megjelent a Kormány 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 168. számában (2019. október 16.) megjelent a Kormány 237/2019. (X. 16.) Korm. rendelete a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 161. számában (2019. szeptember 30.) olvasható a 22/2019. (IX. 30.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 151. számában (2019. szeptember 10.) olvasható a Kormány 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelete a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 144. számában (2019. augusztus 23.) olvasható a 203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 144. számában (2019. augusztus 23.) olvasható a 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 130. számában (2019. július 26.) olvasható a Kormány 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozata az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 130. számában (2019. július 26.) megjelent a Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 128. számában (2019. július 23.) olvasható az Alkotmánybíróság 25/2019. (VII. 23.) AB határozata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) és b) pontját összekötő „és” szövegrésze, valamint b) pontjának „ugyanazon gyermekre tekintettel” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A. §-ának alkalmazásával kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról és alkalmazási tilalom kimondásáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 128. számában (2019. július 23.) megjelent a 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről. A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 126. számában (2019. július 18.) megjelent a 179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 126. számában (2019. július 18.) megjelent 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről. A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 12-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 122. számában (2019. július 12.) megjelent a Kormány 171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 120. számában (2019. július 9.) megjelent a 2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról. A törvényt az Országgyűlés a 2019. július 2-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 118. számában (2019. július 5.) megjelent a Kormány 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól.

A Magyar Közlöny 2019. évi 116. számában (2019. július 3.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről.

Összefoglaló a 2019 első félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 109. számában (2019. június 26.) megjelent a Kormány 152/2019. (VI. 26.) Korm. rendelete egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 109. számában (2019. június 26.) megjelent a Kormány 151/2019. (VI. 26.) Korm. rendelete a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet és a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 108. számában (2019. június 25.) megjelent a pénzügyminiszter 7/2019. (VI. 25.) PM rendelete a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 105. számában (2019. június 24.) megjelent a 2019. évi XLVIII. törvény a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséről és az ezzel összefüggő más törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2019. június 12-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2019. évi 101. számában (2019. június 14.) megjelent a Kormány 140/2019. (VI. 14.) Korm. rendelete a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletnek, valamint az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendeletnek a 2019. évi minimálbér-kompenzációval összefüggő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 97. számában (2019. június 11.) megjelent a Kormány 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozata a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 96. számában (2019. június 7.) megjelent a belügyminiszter 24/2019. (VI. 7.) BM rendelete a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 89. számában (2019. május 27.) megjelent a Kormány 1295/2019. (V. 27.) Korm. határozata a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 89. számában (2019. május 27.) megjelent a Kormány 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozata a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 89. számában (2019. május 27.) megjelent a Kormány 123/2019. (V. 27.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 80. számában (2019. május 13.) megjelent a Kormány 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelete a Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 78. számában (2019. május 8.) megjelent a Kormány 1267/2019. (V. 8.) Korm. határozata a társadalmi felzárkózással összefüggő feladat- és hatáskörök átadásával kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról.

A Hivatalos Értesítő 2019. évi 27. számában (2019. április 30.) megjelent a 9/2019. (IV. 30.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás módosításáról. Az utasítás többek között a társadalmi felzárkózási területet érintő átszervezéshez kapcsolódik.

A miniszterelnök miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2019. (IV. 18.) ME utasításában Vecsei Miklóst a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztossá nevezi ki.

A Magyar Közlöny 2019. évi 67. számában (2019. április 18.) megjelent a Kormány 82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 66. számában (2019. április 17.) megjelent a Kormány 1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozata a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 63. számában (2019. április 11.) olvasható a 2019. évi XXXII. törvény a családvédelmi akcióterv bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokról. A jogszabály a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabály-csomag részét képezi.

A Magyar Közlöny 2019. évi 42. számában (2019. március 13.) olvasható a Kormány 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozata az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről.

A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) olvasható a Kormány 1110/2019. (III. 12.) Korm. határozata a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről. A kormányhatározat a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabály-csomag részét képezi.

A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) olvasható a Kormány 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelete az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A kormányrendelet a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabály-csomag részét képezi.

A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) olvasható a Kormány 45/2019. (III. 12.) Korm. rendelete a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról. A kormányrendelet a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabály-csomag részét képezi.

A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) olvasható a 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról. A kormányrendelet a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabály-csomag részét képezi.

A Magyar Közlöny 2019. évi 34. számában (2019. március 5.) megjelent a Kormány 33/2019. (III. 5.) Korm. rendelete az igazságügyi szolgáltatásokkal, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról.

A Magyar Közlöny 2019. évi 30. számában (2019. február 27.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendelet fontos szociális és gyermekvédelmi módosító rendelkezéseket tartalmaz.

A Magyar Közlöny 2019. évi 8. számában (2019. január 22.) megjelent a Kormány 2/2019. (I. 22.) Korm. rendelete az egyes rendvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról.