Kihirdetett jogszabályok 2020

A Magyar Közlönyben kihirdetett 2020. évi jogszabályok.

 

A Magyar Közlöny 2020. évi 252. számában (2020. november 19.) megjelent a Kormány 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről.

A Magyar Közlöny 2020. évi 250. számában (2020. november 17.) megjelent a Kormány 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról.

A Magyar Közlöny 2020. évi 244. számában (2020. november 11.) megjelent a Kormány 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról.

A Magyar Közlöny 2020. évi 243. számában (2020. november 11.) megjelent a 2020. évi CXII. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 3-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2020. évi 242. számában (2020. november 10.) megjelent a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről.

A Magyar Közlöny 2020. évi 242. számában (2020. november 10.) megjelent a 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről. A törvényt az Országgyűlés a 2020. november 10-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2020. évi 237. számában (2020. november 3.) megjelent a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről.

Magyar Közlöny 2020. évi 232. számában (2020. október 28.) megjelent a 2020. évi CVIII. törvény a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 20-i ülésnapján fogadta el.

Magyar Közlöny 2020. évi 229. számában (2020. október 22.) megjelent a Kormány 1685/2020. (X. 22.) Korm. határozata az Európai Unió számára készített, „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” (2021–2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021−2022. évekre szóló Intézkedési Tervéről.

Magyar Közlöny 2020. évi 228. számában (2020. október 21.) megjelent a Kormány 461/2020. (X. 21.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. évi kiegészítő emeléséről.

Magyar Közlöny 2020. évi 219. számában (2020. október 5.) megjelent a 35/2020. (X. 5.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny 2020. évi 217. számában (2020. október 2.) megjelent az emberi erőforrások miniszterének 34/2020. (X. 2.) EMMI rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó módosításáról.

Magyar Közlöny 2020. évi 216. számában (2020. október 1.) megjelent a Kormány 447/2020. (X. 1.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer és a javítóintézeti informatikai rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról.

Magyar Közlöny 2020. évi 215. számában (2020. szeptember 30.) megjelent a 444/2020. (IX. 30.) Korm. rendelet a családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról.