Kihirdetett jogszabályok 2020

A Magyar Közlönyben kihirdetett 2020. évi jogszabályok.

 

A Magyar Közlöny 2020. évi 91. számában (2020. április 29.) megjelent a Kormány 158/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2020. évi 90. számában (2020. április 28.) megjelent a 1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. évig tartó Intézkedési Tervéről.

A Magyar Közlöny 2020. évi 89. számában (2020. április 27.) megjelent a 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről.

A Magyar Közlöny 2020. évi 87. számában (2020. április 24.) megjelent a Kormány 1179/2020. (IV. 24.) Korm. határozata a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről.

A Magyar Közlöny 2020. évi 71. számában (2020. április 10.) megjelent a Kormány 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról.

A Magyar Közlöny 2020. évi 65. számában (2020.április 5.) megjelent a Kormány 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről.

A Magyar Közlöny 2020. évi 58. számában (2020. március 30.) megjelent 2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről. A törvényt az Országgyűlés a 2020. március 30-i ülésnapján fogadta el.

A Magyar Közlöny 2020. évi 56. számában (2020. március 27.) megjelent a Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról.

A Magyar Közlöny 2020. évi 50. számában (2020. március 20.) megjelent a Kormány 55/2020. (III. 20.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

A Magyar Közlöny 2020. évi 50. számában (2020. március 20.) megjelent a Kormány 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelete a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról.

A Magyar Közlöny 2020. évi 49. számában (2020. március 19.) megjelent a Kormány 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.).

A Magyar Közlöny 2020. évi 47. számában (2020. március 18.) megjelent a Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről.

A Magyar Közlöny 2020. évi 46. számában (2020. március 16.) megjelent a 2020. évi V. törvény az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

A Magyar Közlöny 2020. évi 45. számában (2020. március 16.) megjelent a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.).