Törvények és rendeletek tervezetei a 2018 évből. A rendeletek vonatkozásában a kormányportálon, társadalmi véleményezésre bocsájtott tervezetek, a törvények vonatkozásában a társadalmi véleményezésre bocsájtott, illetve az Országgyűlés számára benyújtott tervezetek kerülnek megjelenítésre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi véleményezésre közzétette az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló jogszabály tervezetét.

A Kormányportálon megjelent a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hajléktalan személyek ellátásával kapcsolatos módosításáról szóló előterjesztés tervezete.

A Kormány.hu oldalon a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak végrehajtási szabályairól szóló előterjesztés tervezetét az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi egyeztetésre bocsátotta.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. augusztus 17-én közzétette a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosításának tervezetét. Véleményezési határideje 2018. augusztus 24.

2018. június 19-én benyújtásra került T/623. számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

2018. június 19-én benyújtásra került T/629. számú, Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat.

2018. június 13-án benyújtásra került T/503. számú Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat.

2018. május 29-én benyújtásra került a T/335 számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 31-én közzétette a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról szóló tervezetét. Véleményezési határideje 2018. február 2.