Törvények és rendeletek tervezetei a 2018 évből. A rendeletek vonatkozásában a kormányportálon, társadalmi véleményezésre bocsájtott tervezetek, a törvények vonatkozásában a társadalmi véleményezésre bocsájtott, illetve az Országgyűlés számára benyújtott tervezetek kerülnek megjelenítésre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. augusztus 17-én közzétette a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet módosításának tervezetét. Véleményezési határideje 2018. augusztus 24.

2018. június 19-én benyújtásra került T/623. számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.

2018. június 19-én benyújtásra került T/629. számú, Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat.

2018. június 13-án benyújtásra került T/503. számú Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat.

2018. május 29-én benyújtásra került a T/335 számú, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. január 31-én közzétette a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a bölcsődei ellátással összefüggő módosításáról szóló tervezetét. Véleményezési határideje 2018. február 2.