07 | 12 | 2016
Navigáció

2012. évi XCIII. törvény

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

 

Az Országgyűlés "a törvényesen és átláthatóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító Állam működési feltételeinek a megteremtése, valamint a helyi államigazgatási rendszer megújítása, hatékonyságának további növelése és a struktúrájának átláthatóbbá tétele érdekében" alkotott jogszabály a járási rendszer kialakításához kapcsolódóan módosítja egyes törvények vonatkozó rendelkezéseit.

A törvény 17. pontja (20. §) módosítja ill. kiegészíti a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény számos pontját, első sorban az illetékességhez, hatósági jogkörhöz kapcsolódó részeket.

A törvény 32. pontja (35. §) módosítja, illetve kiegészíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit. A módosítások a gyámhatóság hatáskörét és feladatit érintik.

A jogszabály több, szociális területet közvetve érintő jogszabály esetében is hasonló, első sorban hatósági feladatokkal kapcsolatos módosítást tartalmaz.

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

Magyar Közlöny 2012. évi 86. száma (VII.05.)

13 131. - 13 162. oldal (49-80. oldal)

http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/13386