07 | 12 | 2016
Navigáció

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

 

Sajátos nevelési igényű gyermekekóvidai, iskolai nevelését biztosító óvodák és iskolák és a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettségének teljesítését fejlesztõ nevelés-oktatás keretében biztosító gyógypedagógiai intézmények tantervének irányelvei.

A rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba, elsõ alkalommal a 2013/2014. tanévben az iskolai nevelés-oktatás elsõ, ötödik és kilencedik évfolyamán, ezt követõen minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni.A súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztõ nevelésének, oktatásának speciűlis irányelve (3. bekezdés és melléklet) 2017. augusztus 20-én lép hatályba.

A rendelet az irányelveket a sajátos nevelési igény egyes tényezői, illetve a fogyatékosság esetén a annak típusa szerint részletezi a nevelési-oktatási irányelveket. Mivel számos területen érinti a szociális szakemberek kompetenciáját, átolvasása számukra is hasznos lehet.

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Magyar Közlöny 2012. évi 132. száma (X.8.)

22 437 - 22 553. oldal (51 - 167. oldal)

http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/14446