Szakmai könyvek, tanulmányok, cikkek és honlapok ajánlói, recenziók és összefoglalók, illetve néhány hasznos letölthető dokumentum.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya a hazai és a nemzetközi örökbefogadásról, annak feltételeiről és menetéről összefoglaló szóló tájékoztatót adott ki.

Megjelent a Society at a Glance 2019 (Társadalmi körkép 2019), mely az OECD államok és további kulcsfontosságú partnereik társadalmi mutatóinak áttekintő, összefoglaló statisztikai jelentése, összesen 45 ország társadalmi mutatószámait veti össze.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatót adott ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításairól.

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum kezdeményezésére összehívott „Munkaruha egységesítése” munkacsoport javaslatára tájékoztató anyagot állított össze a munkáltatók részére a védőruha (egyéni védőeszköz) juttatásának szabályozásáról.

A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak követelésére vonatkozóan 2019. január 17-én jelent meg a 12 pontos anyag, ennek egyik fő pontja a szociális ágazati bérrendezésre megfogalmazott elvárás.

Összeállítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által 2018-ban kiadott, szociális területhez kapcsolódó közleményekből.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2019. január 1-én közzétette egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igényléséhez szükséges kérelem és szakvélemény nyomtatványait.

A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette a háztartások életszínvonaláról szóló statisztikai összefoglalóját.

„Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet...” - Tanulmányok az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata aláírásának 70. évfordulója tiszteletére címmel jelentetett meg egy tanulmánykötetet az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala.

Megjelent a “Margón kívül” – magyar ifjúságkutatás 2016 című tanulmánykötet, mely a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 (MIK 2016) adataira épül. A kötet 13 fejezetben, 410 oldalon  az ifjúságkutatás adatainak autonóm értelmezését tartalmazza.