Szakmai könyvek, tanulmányok, cikkek és honlapok ajánlói, recenziók és összefoglalók, illetve néhány hasznos letölthető dokumentum.

A szociális ágazatban dolgozó közalkalmazottak követelésére vonatkozóan 2019. január 17-én jelent meg a 12 pontos anyag, ennek egyik fő pontja a szociális ágazati bérrendezésre megfogalmazott elvárás.

Összeállítás az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által 2018-ban kiadott, szociális területhez kapcsolódó közleményekből.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2019. január 1-én közzétette egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igényléséhez szükséges kérelem és szakvélemény nyomtatványait.

A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette a háztartások életszínvonaláról szóló statisztikai összefoglalóját.

„Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet...” - Tanulmányok az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata aláírásának 70. évfordulója tiszteletére címmel jelentetett meg egy tanulmánykötetet az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala.

Megjelent a “Margón kívül” – magyar ifjúságkutatás 2016 című tanulmánykötet, mely a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 (MIK 2016) adataira épül. A kötet 13 fejezetben, 410 oldalon  az ifjúságkutatás adatainak autonóm értelmezését tartalmazza.

Szakmán belüli kezdeményezés alapján olvasható a NASW Guidelines for Social Work Safety in the Workplace irányelvének magyar nyelvű összefoglalója, mely 11 elvben foglalja össze a szociális munka közbeni biztonsággal kapcsolatos sztenderdeket.

A Központi Statisztikai Hivatal kiadásában megjelent a Statisztikai Tükör örökbefogadás helyzetével kapcsolatos száma.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2012 vége óta dolgozott együtt projektpartnereivel az önkormányzatok és azok munkatársai ellen előforduló erőszak megelőzéséért.  A programban célja, hogy az önkormányzati közigazgatás területén legyenek felkészültek arra, hogy a „harmadik” fél által elkövetett erőszakos cselekményekkel szemben fellépjenek és azokat megelőzzék.

A Központi Statisztikai Hivatal kiadásában megjelent a 2016. évi mikrocenzusra épülő kiadvány, mely a fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség jellemzőiről nyújt tájékoztatást.