Infografikák, statisztikák, ábrák a szociális területről.

 

 

A 2019. évi szociális statisztikai évkönyvből szemezgettem olyan adatokat és ábrákat, melyek a magyar társadalom gondozási-ápolási szükségletéhez kapcsolódnak. Több-kevesebb tanulságot is igyekeztem megfogalmazni.

Ezúttal a Központi Statisztikai Hivatal szociális védelmi kiadásokról szóló adatsorát vesszük kicsit szemügyre, méghozzá három adatsor alapján.

A KSH STADAT rendszerében hosszú időre elérhetők egyes adatok a nevelőszülőkkel kapcsolatban, a legfontosabb számokból készítettem néhány statisztikát a 2000-2020 közötti időszakra.

2021. július 22-én este kihirdették a felsőoktatási felvételi adatait. Nézzük, hogy állunk a szociális területen.

A támogató szolgáltatásban részesülők számának alakulása 2004 és 2020 között a KSH adatai alapján.

Az intézménytelenítés, vagy deinstitualizáció, vagy kitagolás fogalma a totális intézmények felszámolását célzó folyamatok összessége. Egy ábrán megmutatom, hol járunk most.

A Magyar Statisztikai évkönyv (2020) adataiban a nyugdíjak eloszlásáról szóló grafikát találtam, érdemes ezen egy kicsit elgondolkodni.

.

Egy igen ravasz statisztikával találkoztam a Központi Statisztikai Hivatal prezentálásában -  a család és gyermekjóléti szolgálatok és központok foglalkoztatotti adatait tartalmazó táblázatra.

A Központi Statisztikai Hivatal szociális alapszolgáltatásokról szóló adataiból hoztam egy kimutatást a házi segítségnyújtás keretében ellátottak számának változásáról (2000-2019).

.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. megjelent elemzése szerint a gazdasági növekedés ellenére az elmúlt 10 év alatt a magyar lakosság jövedelmeinek koncentrációja a KSH szerint gyakorlatilag nem változott.

Továbbra sincs megállapodás a 2021. évi minimálbér és bérminimum összegéről annak ellenére, hogy az elmúlt évek legalacsonyabb mértékű emeléséről folyik a vita. A szociális dolgozók fizetésének alapvető meghatározó tényezője a bérminimum.

Manapság népszerű a 2020. évi adatokat összevetni a 2010. éviekkel, mutatva, hogy mekkora fejlődés is történt egy évtized alatt.

A 2020. február 19-én bejelentett szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő béremelés kitűzött célja a 14%-os emelés volt. Nézzük, megvalósult-e?

Folytatjuk a szociális és gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi ellátórendszer bemutatását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  (Gyvt.) foglalt gyermekvédelmi szakellátásokkal.