A jogszabály-módosítások eredményeképpen módosításra kerültek egyes kötelezően vezetendő nyomtatványok,  a módosítás érinti a család- és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor vezetendő esetnaplót, a szociális étkeztetés igénybevételi naplóját, valamint a szociális diagnózis felvételére szolgáló adatlapot. A dokumentumokat az EMMI 2019. február 28-án tette közzé.

Útmutató szociális diagnózishoz
Szociális diagnózis űrlap
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás - esetnapló
Szociális étkeztetés - igénybevételi napló

Forrás: SZÁP