Módszertani útmutatók, szakmai ajánlások, irányelvek, protokollok.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködésével a foglalkoztatók, a fejlesztő foglalkoztatás területén dolgozó szakemberek javaslatait és szakmai tapasztalatait elemezve, továbbá a hatályos jogi szabályozást alapul véve elkészítette az „Útmutató – fejlesztő foglalkoztatást biztosító szolgáltatók részére” című szakmai dokumentumot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétette a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat szakmai ajánlását a Szociális Ágazati Portálon.

A jogszabály-módosítások eredményeképpen módosításra kerültek egyes kötelezően vezetendő nyomtatványok,  a módosítás érinti a család- és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor vezetendő esetnaplót, a szociális étkeztetés igénybevételi naplóját, valamint a szociális diagnózis felvételére szolgáló adatlapot. A dokumentumokat az EMMI 2019. február 28-án tette közzé. Frissítve: 2019. szeptember 9.

Megjelent a szakmai ajánlás az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez, valamint a Gyakori kérdések az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. május 18-án megjelentette a szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott alapszolgáltatások (alacsonyküszöbű ellátás, közösségi ellátások, nappali ellátások) szakmai ajánlásait.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. május 11-én megjelentette a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és a javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és ágazati módszertanát.

Megjelent a Szakmai ajánlás a Családok Átmeneti Otthona keretében megvalósuló külső férőhelyek szakmai feladatellátáshoz. Az ajánlás hét fejezetben foglalja össze a családok átmeneti otthonaiban 2018. január 1-től létrehozott külső férőhelyek szakmai feladatellátásával kapcsolatos tudnivalókat.

Megjelent a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya által készített Szakmai ajánlás idősek nappali ellátása szolgáltatást biztosítók számára. A szakmai ajánlás fókuszában a szolgáltatási elemek, azok gyakorlatban történő megjelenése áll.

Megjelent a 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében előírt intézményi férőhely kiváltási terv (IFKT) dokumentációs sablonja és módszertani útmutatója.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. április 10-én módszertani anyagot jelentetett meg Mintaszámítások a támogatott lakhatás térítési díj megállapításával kapcsolatban címmel.