Módszertani útmutatók, szakmai ajánlások, irányelvek, protokollok.

 

Megjelent a Szakmai ajánlás a Családok Átmeneti Otthona keretében megvalósuló külső férőhelyek szakmai feladatellátáshoz. Az ajánlás hét fejezetben foglalja össze a családok átmeneti otthonaiban 2018. január 1-től létrehozott külső férőhelyek szakmai feladatellátásával kapcsolatos tudnivalókat.

Megjelent a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya által készített Szakmai ajánlás idősek nappali ellátása szolgáltatást biztosítók számára. A szakmai ajánlás fókuszában a szolgáltatási elemek, azok gyakorlatban történő megjelenése áll.

Megjelent a 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében előírt intézményi férőhely kiváltási terv (IFKT) dokumentációs sablonja és módszertani útmutatója.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018. április 10-én módszertani anyagot jelentetett meg Mintaszámítások a támogatott lakhatás térítési díj megállapításával kapcsolatban címmel.

Módosításra került a család- és gyermekjóléti szolgáltatásban dolgozó szakembereknek a dokumentáció vezetéséhez készült útmutató. A Dokumentációs vonalvezető 2. kiadása az alábbiakban olvasható.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megjelentette a támogató szolgálatok Szakmai ajánlásának 2017. évi kiadását. A Szakmai ajánlás a korábbi kiadás jogszabályi változásokhoz illeszkedő aktualizálásával született.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. szeptember 25-én megjelentette a Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról című szakmai iránymutatását. A dokumentum 2018. július 16-án módosításra került, ezzel a dokumentum harmadik változata vált elérhetővé.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megjelentette a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésére vonatkozó, illetve a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai szabályozó dokumentumainak frissítéseit.

Megjelent a 2017-2020 évekre érvényes, legfrissebb, bizonyítékokon alapuló egészségügyi szakmai irányelv az autizmusról/autizmus spektrum zavarokról.