Szakmai könyvek, tanulmányok, cikkek és honlapok ajánlói, recenziók és összefoglalók, illetve néhány hasznos letölthető dokumentum.

A Központi Statisztikai Hivatal megjelentette a háztartások életszínvonaláról szóló statisztikai összefoglalóját.

„Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyet...” - Tanulmányok az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata aláírásának 70. évfordulója tiszteletére címmel jelentetett meg egy tanulmánykötetet az Alapvetõ Jogok Biztosának Hivatala.

Megjelent a “Margón kívül” – magyar ifjúságkutatás 2016 című tanulmánykötet, mely a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 (MIK 2016) adataira épül. A kötet 13 fejezetben, 410 oldalon  az ifjúságkutatás adatainak autonóm értelmezését tartalmazza.

Szakmán belüli kezdeményezés alapján olvasható a NASW Guidelines for Social Work Safety in the Workplace irányelvének magyar nyelvű összefoglalója, mely 11 elvben foglalja össze a szociális munka közbeni biztonsággal kapcsolatos sztenderdeket.

A Központi Statisztikai Hivatal kiadásában megjelent a Statisztikai Tükör örökbefogadás helyzetével kapcsolatos száma.

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2012 vége óta dolgozott együtt projektpartnereivel az önkormányzatok és azok munkatársai ellen előforduló erőszak megelőzéséért.  A programban célja, hogy az önkormányzati közigazgatás területén legyenek felkészültek arra, hogy a „harmadik” fél által elkövetett erőszakos cselekményekkel szemben fellépjenek és azokat megelőzzék.

A Központi Statisztikai Hivatal kiadásában megjelent a 2016. évi mikrocenzusra épülő kiadvány, mely a fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség jellemzőiről nyújt tájékoztatást.

Megjelent a KSH 2016. évi mikrocenzus adatai alapján készült, háztartások és a családok adataira vonatkozó összefoglaló elemzése. A   kiadványban   ismertetik   a   háztartások   és   családok   összetételét,   lakáskörülményeit, a háztartásokban, családokban élő személyek demográfiai jellemzőinek részletes adatait, illetve bemutatják a 2011.  évi  népszámlálás  óta  bekövetkezett  változásokat.

A 2011-ben bevezetett szociális tüzelőanyag-támogatás az egyetlen kifejezetten lakásfenntartáshoz segítséget nyújtó – legalább részben - központi támogatási forma. A tanulmány a támogatással kapcsolatos kapcsolatos adatokat elemzi, illetve fogalmaz meg javaslatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megjelentette a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti kétszintű szociális vezetőképzés oktatási programját.