A Magyar Közlöny 2017. évi 22. számában (2016. február 14.) jelent meg a 1/2017. (II.14.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A csomag két jogszabályt hatályon kívül helyez, öt miniszteri rendeletet érintően pedig jelentős módosításokat tartalmaz.

Hatályon kívül helyezett jogszabályok:

  1. A szociális foglalkoztatóban alkalmazott bedolgozók foglalkoztatásáról szóló 14/1995. (III. 31.) NM rendelet hatályon kívül helyezése
  2. A szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló  3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet hatályon kívül helyezése

Módosuló jogszabályok

  1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
  2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
  3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
  4. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
  5. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet
  6. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. A szociális foglalkoztatással kapcsolatos szabályok hatályon kívül helyezése, illetve a fejlesztő foglalkozáshoz kapcsolódó rendelkezések hatályba lépése 2017. április 1-ével történik. Egyes rendelkezések hatályba lépése ettől eltérő időpontban (2017. július 1 illetve 2018. január 1.) lépnek hatályba.

A rendeletcsomag számos, gyermekjóléti és szociális terület számára alapvető változást hoz, alapos tanulmányozása minden fenntartó, szolgáltató és szakterületen dolgozó személy számára alapvető fontosságú!

 

Részletek

1/2017. (II.14.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Magyar Közlöny, 2017. évi 22. szám (2017. február 14.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment