A Magyar Közlöny 2018. évi 166. számában (2018. október 29.) megjelent a pénzügyminiszter 10/2018. (X. 29.) PM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról.

2019. január 1-jén a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet több ponton is módosul.

A rendelet 1. melléklet, 9. Oktatás pont, 0980 Máshová be nem sorolt oktatás alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

0980 Máshová be nem sorolt oktatás

098010 Oktatás igazgatása

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés

098051 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai

098052 Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai

098061 Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai

098062 Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai

 

A rendelet 1. melléklet, 10. Szociális védelem pont, 1070 Egyéb szociális kirekesztettség alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1070 Egyéb szociális kirekesztettség

107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása

107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

107016 Utcai szociális munka

107020 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

107050 Szociális étkeztetés népkonyhán

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

 

Több ponton módosul a rendelet 2. melléklet 9. és 10. pontjában a leíró táblázat. Szociális ellátások szempontjából kiemelendő a szociális étkeztetés népkonyhán (116a és 116b sor) és a szociális étkeztetés szociális konyhán (117-118. sor)

 

Részletek

1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat a a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről.

Magyar Közlöny, 2018. évi 166. szám (2018. október 29.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment