A Magyar Közlöny 2020. évi 24. számában (2020. február 18.) megjelent a Kormány 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozata az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről.

A Kormány elfogadja „Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia” elnevezésű dokumentumot” (Stratégia), illetve a Stratégia végrehajtását szolgáló, a 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló dokumentumot (Intézkedési Terv), valamint egyetért az intézkedések megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek meghatározásával, továbbá személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.

A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával gondoskodjon az Intézkedési Tervben foglaltak megvalósításához szükséges források biztosításáról a 2020. évben 91 000 000 forint összegben, a 2021. évben 518 500 000 forint összegben.

A Kormány felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával végezze el az emberkereskedelem büntető törvénykönyvi tényállásának felülvizsgálatát a nemzetközi elvárásoknak való jobb megfelelés érdekében 2020. március 31-ig.

Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia a kormányhatározat 1. számú, a  Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési terv a kormányhatározat 2. számú mellékletében olvasható.

 

Részletek

1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről.

Magyar Közlöny, 2020. évi 24. szám (2020. február 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment