A Magyar Közlöny 2017. évi 103. számában (2017. június 28.) jelent meg a nemzetgazdasági miniszter 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

  • 1. melléklet 10. alcímében a „107030 Szociális foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás” szöveg,
  • a 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:115 mezőjében a „107030 Szociális foglalkoztatás” szövegrész helyébe a „107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás” szöveg,
  • 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:116 mezőjében az „a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással összefüggő” szövegrész helyébe az „a szociális foglalkoztatók önálló intézményeiben történő szociális foglalkoztatással, továbbá a fejlesztő foglalkoztatással összefüggő”

szöveg lép.

 

A 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:85 mezőjében a „gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, a terhességi, gyermekágyi segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, csecsemőgondozási díj” szöveg lép.

Az 5. mellékletében foglalt táblázatban a „889120 Családi napközis ellátás” szövegrész helyébe a „889120 Napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg lép, egyúttal hatályát veszti a mellékletben foglalt táblázatban a „879010 Bentlakásos bölcsődei ellátás” szövegrész.

Változik továbbá a 2. melléklet 10. pontjában (Szociális védelem) foglalt Család és gyermekek részben a táblázat 76–77f sora, az érintett sorok címei:

  1. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
  2. 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
  3. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
  4. 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

 

Részletek

11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2017. évi 103. szám (2017. június 28.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó cikkek

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment