A Magyar Közlöny 2019. évi 116. számában (2019. július 3.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév rendjéről.

A 2019/2020-as tanév legfontosabb paraméterei a következők:

Ha a rendelet másképp nem rendelkezik, a 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 180 nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 178, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 179 nap a tanítási napok száma.

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6.(hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15.(szerda).

 

A tanév menetével kapcsolatos további szabályok a magyar Közlönyben olvashatók.

A rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba és 2021. június 1-jén hatályát veszti.

 

Részletek

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről.

Magyar Közlöny, 2019. évi  116. szám (2019. július 3.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment