A Magyar Közlöny 2019. évi 40. számában (2019. március 12.) olvasható a Kormány 1110/2019. (III. 12.) Korm. határozata a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről. A kormányhatározat a családvédelmi akciótervvel kapcsolatos jogszabály-csomag részét képezi.

A határozat értelmében a Kormány elfogadta a családvédelmi akciótervet, és egyetért

a) a bölcsődei ellátás – 2022. június 30-áig – 70 000 férőhely rendelkezésre állásához szükséges fejlesztéssel, ennek keretében

aa) további új bölcsődei férőhelyek kialakításával,

ab) a bölcsődei humánerőforrás megfelelő anyagi elismerésének biztosításával,

ac) a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez a központi költségvetésben biztosított támogatás fajlagos összegének megemelésével,

ad) a nem állami fenntartású bölcsődei ellátások szerepének növelésével,

ae) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet felülvizsgálatával a bölcsődei ellátás feltételeinek egyszerűsítése érdekében;

b) a négy vagy több gyermeket szült vagy örökbe fogadott és saját háztartásában nevelő vagy felnevelt többgyermekes anyák személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség alóli, a jogosultat az összevont adóalapjába tartozó, munkával szerzett jövedelme után megillető mentességének 2020. január 1-jétől történő bevezetésével;

c) azzal, hogy 2020. január 1-jétől a gyermekgondozási díj a szülő és a nagyszülő közös döntése alapján a nagyszülő részére is megállapítható legyen olyan módon, hogy a nagyszülői gyermekgondozási díj összege a nagyszülő jövedelme alapján kerül megállapításra, egyidejűleg több, nem ugyanazon várandósságból született unokájáról történő gondoskodás esetén többszörös összegben jár, valamint a gyermekgondozási díjban részesülő nagyszülő az ellátás folyósítása alatt fizetés nélküli szabadságban és felmondási védelemben részesül, továbbá az ellátás folyósításának időszaka a társadalombiztosítási nyugellátás szempontjából szolgálati időnek minősül, ha

ca) az ellátásra való jogosultság szempontjából figyelembe vett gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, és a gyermek a szülő gondozásából a nagyszülő gondozásába rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki,

cb) a szülők mindegyike keresőtevékenységet folytat, ugyanakkor a nagyszülői gyermekgondozási díjban részesülő nagyszülő nem, vagy kizárólag az otthonában folytat keresőtevékenységet,

cc) a nagyszülő a gyermekgondozási díjra való általános jogosultsági feltételeknek megfelel, és a gyermekgondozási díjban részesülő nagyszülő társadalombiztosítási nyugellátásban vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban nem részesül, és

cd) a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben nem részesül.

 

A Kormány felhívja a fenti pontok megvalósítás érdekében az illetékes minisztereket az intézkedések kidolgozására.

 

Részletek

110/2019. (III. 12.) Korm. határozat a családvédelmi akcióterv részét képező kormányzati intézkedésekről.

Magyar Közlöny, 2019. évi 40. szám (2019. március 12.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment