A Magyar Közlöny 2019. évi 42. számában (2019. március 13.) olvasható a Kormány 1125/2019. (III. 13.) Korm. határozata az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről.

A határozat értelmében a Kormány elfogadja az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló Intézkedési Tervet, és az alábbi intézkedéseket határozza meg:

a) az emberkereskedelem áldozatainak azonosításában, valamint e bűncselekmény felderítésében részt vevő szervezetek állományának képzésében biztosítani kell az áldozatok felismeréséhez szükséges speciális ismeretek elsajátítását, ennek érdekében a Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a jelenleg már e tárgyban rendelkezésre álló képzési anyagokat vizsgálják felül,

b) szükséges a tizennyolcadik életévüket be nem töltött prostituáltak speciális szakellátásának és megfelelő reintegrációjának kialakítása,

c) szükséges szakmai módszertan kidolgozása a prostituálttá válás megelőzése és a prostitúció, emberkereskedelem áldozatául esett gyermekek számára nyújtott többletsegítség biztosítása céljából a gyermekvédelmi intézményekben,

d) az emberkereskedelemmel összefüggő bűncselekmények esetében az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika fejlesztését végre kell hajtani annak érdekében, hogy a kizsákmányolás céljából megvalósított emberkereskedelem bűncselekmény célzatának megfelelő adatgyűjtés megtörténhessen.

Határidő: 2019. július 1.

A Kormány továbbá

– egyetért az emberkereskedelem áldozatává vált személyek számára nyújtott szolgáltatások további biztosításával, valamint a harmadik országbeli állampolgár áldozatokra vonatkozó hatályos jogi szabályozás fenntartásával;

– egyetért azzal, hogy a prostitúció a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek esetében tiltásra kerüljön, valamint azzal, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött, prostitúciós tevékenységet folytató személy számára biztosított gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos eljárásrendet szükséges kialakítani, ennek végrehajtására a Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készítsen előterjesztést a szükséges jogszabály-módosítások érdekében (határidő: 2019. július 1.);

– egyetért új védett szállás megnyitásával és a prostitúció áldozatává vált gyermekek ellátására kijelölt gyermekotthon részére „menekítőautó” biztosításával az emberkereskedelem áldozatai érdekében, amelynek céljából felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének a bevonásával – gondoskodjon a feladat végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára 100 000 000 forint összegben;

– felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont a) alpontjában meghatározott szervezetek átfogó és célzott képzési anyagának kialakításához szükséges források biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára 30 000 000 forint összegben;

– felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének a bevonásával – gondoskodjon a 4. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetésről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára 29 000 000 forint összegben;

– felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy szakterületüket érintően működjenek együtt az 1. pontban foglalt feladatok végrehajtásában.

 

Részletek

1125/2019. (III. 13.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről.

Magyar Közlöny, 2019. évi 42. szám (2019. március 13.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment