A Magyar Közlöny 2020. évi 87. számában (2020. április 24.) megjelent a Kormány 1179/2020. (IV. 24.) Korm. határozata a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről.

 

1. A Kormány a közfoglalkoztatás 2020. évi céljaiként határozza meg:

a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzését,

b) a tartósan álláskeresők közfoglalkoztatásba történő bevonását, az elsődleges munkaerőpiacra történő kilépésre való felkészítésüket, és így számuk csökkentését,

c) a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas módon történő kiszolgálását, a munkaerőpiacon jelentkező globális szakemberhiány enyhítését,

d) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását az alacsony iskolai végzettségű, továbbá az egészségügyi, mentális és szociális problémákkal küzdő, a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes álláskeresők számára a közfoglalkoztatás szociálpolitikai szerepének erősítésével,

e) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe véve az álláskeresők ügyfél-kategorizálási rendszerben történt besorolását,

f ) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen az e) pontban meghatározott célcsoportok munkaerőpiaci és társadalmi integrációját elősegítő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben történő, a korábbi országspecifikus ajánlásokkal összhangban álló, egyenlő feltételek melletti hozzáférését,

g) az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő, valamint a helyi közösségek fejlesztését célzó programok támogatását,

h) a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség és közgyűjtemények megóvását, a gondozatlan sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartását, karbantartását,

i) a helyben megtermelt termények közintézményekben történő felhasználásának további ösztönzésével a közétkeztetés minőségének javítását, termékpályák kiépítésének támogatását, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását,

j) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását, e szervezetek által kezdeményezett, településfejlesztéshez, szociális ellátáshoz kapcsolódó kezdeményezések támogatását a közfoglalkoztatás biztosításával, helyi szociális igényekhez kapcsolódó fejlesztések támogatásával,

k) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető,a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, a korábbi években a közfoglalkoztatás keretében megvalósított fejlesztések fenntartását, szükség esetén fejlesztését,

l) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését,

m) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését,

n) a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak bevonását,

o) a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek tisztántartását,

p) a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartását,

q) a parlagfű elleni védekezés megvalósítását az állami és önkormányzati fenntartású földterületeken,

r) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását,

s) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését,

t) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését,

u) a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat és a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat, valamint a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban megfogalmazott célok mentén a kedvezményezett térségekben a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítését, továbbá a „Felzárkózó települések” programban érintett települések fejlesztési javaslataihoz kapcsolódó közfoglalkoztatási
programok megvalósítását.

 

2. A Kormány a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településeknek minősíti

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő településeket, valamint a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és 6. mellékletében szereplő településeket, továbbá a regionális szempontból kedvezményezett járások településeit, a Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom megyében található települések kivételével;

b) a korábbi Pécsi kistérséghez tartozó településeket;

c) a közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a szociális földprogram tekintetében, a Gyöngyösi kistérség egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról szóló 1225/2011. (IV. 29.) Korm. határozat 1. pontjában szereplő településeket.

 

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

4. Hatályát veszti a közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a kormányzati feladatok átalakításáról szóló 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozat.

 

Részletek

1179/2020. (IV. 24.) Korm. határozata a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről.

Magyar Közlöny, 2020. évi 87. szám (2020. április 24.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment