A Magyar Közlöny 2022. évi 66. számában (2022. április 14.) megjelent a Kormány 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozata az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről.

A Kormány elfogadja az 1. mellékletben meghatározottak szerint az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat szerinti, „Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia” című dokumentum végrehajtását szolgáló, a 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervet (a továbbiakban: Intézkedési Terv), és egyetért az intézkedések megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek meghatározásával, valamint személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.

A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy – az érintett miniszterek bevonásával – hajtsa végre az Intézkedési Tervet.

Intézkedési terv

A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon az Intézkedési Tervben foglaltak megvalósításához szükséges többletforrás rendelkezésre állásáról

  • a) a 2023. évben 341 000 000 forint összegben, a 2023. évi központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
  • b) a 2023. évtől kezdődően beépülő jelleggel évi 12 000 000 forint összegben, az adott évi központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében.

A Kormány egyetért azzal, hogy az Intézkedési Terv 2023. évi forrásigénye lehetőség szerint a Magyarország számára elérhető Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszakának terhére kerüljön finanszírozásra, annak elfogadását követően.

A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyarország számára elérhető Svájci–Magyar Együttműködési Program II. időszak keretrendszerének tervezése és kialakítása során az Intézkedési Terv költségeit vegye figyelembe a feltüntetett indikatív forrásigénnyel.

A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy szakterületüket érintően működjenek közre az Intézkedési Terv megvalósításában.

A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti. Hatályát veszti az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról,valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat 4. és 5. pont.

 

Magyar Közlöny, 2022. évi 66. szám (2022. április 14.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment