A Magyar Közlöny 2024. évi 65. (2024. június 17.) számában megjelent a Kormány 128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelete egyes gyógyszerészeti, szociális és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet a következő 41. §-sal egészül ki:

„41. § (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerészeti, szociális és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 29/I. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti 2024. évi nevelési ellátmány 2024. január 1-re visszamenőleg jár, azzal, hogy a folyósított nevelési ellátmány különbözetét az igazgatóság a megemelt összegű nevelési ellátmány első alkalommal való folyósításával egy időben, hivatalból hozott határozat alapján folyósítja, kivéve, ha a különbözetről a működtető az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(2) A Módr1.-gyel visszamenőleg megállapított 29/I. § (1) bekezdése szerinti kompenzáció és a Módr1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 29/I. § (1) bekezdése szerinti kompenzáció különbözetét a fenntartó köteles az általa a Módr1. hatálybalépését megelőző napon alkalmazott nevelési ellátmány összegének emelésére fordítani.”

A 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

  • a) 29/I. § (1) bekezdés a) pontjában az „ellátottanként 128 250 forint” szövegrész helyébe az „ellátottanként 256 500 forint” szöveg,
  • b) 29/I. § (1) bekezdés b) pontjában az „ellátottanként 149 625 forint” szövegrész helyébe az „ellátottanként 299 250 forint” szöveg,
  • c) 29/I. § (1) bekezdés c) pontjában az „ellátottanként 160 314 forint” szövegrész helyébe az „ellátottanként 320 628 forint” szöveg lép.

A módosításhoz kapcsolódik a Kormány 1172/2024. (VI. 17.) Korm. határozata a nevelőszülői hálózatot működtető fenntartók közfeladat-ellátásához kapcsolódó támogatásról. A határozatban a Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy az intézkedés végrehajtása érdekében gondoskodjon 2.042.732.256 forintnak a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezésre állásáról.

Magyar Közlöny, 2024. évi 65. szám