A Magyar Közlöny 2019. évi 89. számában (2019. május 27.) megjelent a Kormány 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozata a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címmel történő kiegészítését.

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása cím javára 1.551.350.000 forint, a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport javára, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 71.300.000 forint egyszeri átcsoportosítása történik meg.

A belügyminiszter a 2. pont a) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a települési önkormányzatok által fenntartott falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatására, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére, az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást nyújt 2019. december 31-i felhasználási határidővel. A támogatás a támogatói okirat kiadását követően kerül folyósításra az érintett települési önkormányzatok számára.

A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő, illetve vizsgálja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítását annak érdekében, hogy a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó lakosságszámhatár 600 főről két lépésben 1000 főre emelkedjen az alábbiak szerint:

aa) 2020. január 1-jétől 800 fő és az alatti lakosságszámú településeken,

ab) 2022. január 1-jétől 1000 fő és az alatti lakosságszámú településeken lehessen a szolgáltatást működtetni,

b) a falugondnoki szolgálat tartalmi fejlesztésével a szolgáltatás hatékonyan ki tudja szolgálni a kistelepülések aktív korú lakosainak munkába jutásával összefüggő szállítási szükségleteket.

A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a belügyminiszter, valamint a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg a falu- és tanyagondnoki szolgálatok lakosságszám szerinti differenciált finanszírozásának lehetőségét, ezen vizsgálat eredményének figyelembevételével gondoskodjon a falu- és tanyagondnoki szolgálatok megemelt támogatásához szükséges 2020. évi forrás biztosításáról. A szükséges források rendelkezésre állásáról a 2020. és 2022. költségvetési évben is gondoskodni kell.

 

 

Részletek

1294/2019. (V. 27.) Korm. határozata a Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 89. szám (2019. május 27.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment