A Magyar Közlöny 2019. évi 89. számában (2019. május 27.) megjelent a Kormány 1295/2019. (V. 27.) Korm. határozata a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról.

A Kormány a fogyatékos személyek jogainak minél teljesebb módon történő érvényesítése érdekében egyetért a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciójának felülvizsgálatával, oly módon, hogy a civil szervezetek véleménye és az eddigi intézménykiváltási tapasztalatok markánsabban kerülnek megjelenítésre. A Kormány az 1. pontban foglaltak teljesítése érdekében elfogadja a célkitűzés szerint elvégzett felülvizsgálat eredményeképpen elkészült, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciót (Koncepció), és elrendeli a 2019–2036 közötti években megvalósuló férőhely-kiváltási folyamatnak a Koncepcióban foglaltak szerinti végrehajtását.

A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Koncepciónak a Kormány honlapján történő közzétételéről, illetve készítsen az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének részeként intézkedési tervet, amely részletesen tartalmazza a Koncepcióban foglaltak végrehajtásával összefüggő egyes feladatokat, felelősöket és határidőket, készítsen jelentést a Kormány számára a Koncepcióban foglalt feladatok időarányos végrehajtásáról, illetve gondoskodjon a Koncepcióban foglaltak felülvizsgálatáról.

A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat.

 

Részletek

1295/2019. (V. 27.) Korm. határozat a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 89. szám (2019. május 27.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

 

Kapcsolódó anyagok

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment