A Magyar Közlöny 2018. évi  119. számában (2018. július 26.) megjelent a Kormány 1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozata a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről.

Az elmúlt pénzügyi válság mély nyomot hagyott a lakosság pénzügyi biztonságérzetében és pénzügyi szolgáltatókba vetett bizalmában. Másfelől az elmúlt években elvégzett felmérések és a nemzetközi trendek is azt támasztják alá, hogy ezt a bizonytalanságérzést a pénzügyi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának hiánya okozza. Ezért a kormány fontos elérendő célként fogalmazta meg a lakosság pénzügyi tudatosságának  fejlesztését.  Az  elkészült  stratégia  7  évet  ölel  fel  2017-től  2023-ig,  kétéves cselekvési tervekre bontva annak gyakorlati megvalósítását.

A Kormány elfogadta a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia végrehajtásához kapcsolódó első kétéves (2018–2019) Cselekvési tervet. Ezzel kapcsolatban:

1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával, valamint a Magyar Nemzeti Bank elnökének felkérésével gondoskodjon a Cselekvési terv végrehajtásáról, illetve hogy számoljon be a Kormány számára a Cselekvési terv végrehajtásának eredményeiről, és tegyen javaslatot a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia végrehajtásához kapcsolódó második kétéves cselekvési terv (2020–2021) tartalmára vonatkozóan

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Cselekvési tervnek megfelelően a köznevelési intézményekben gondoskodjanak a pénzügyi edukáció megerősítéséről,

3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a felsőfokú képzés (ideértve a pedagógus továbbképzést és a szakirányú továbbképzést is) keretében gondoskodjon a gyakorlati pénzügyi oktatás fejlesztéséről, a feladatkörébe tartozó területeken szakmai konferenciák megszervezéséről és a szükséges módszertani fejlesztésekről;

 

A pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája

A lakosság pénzügyi tudatosságának jelentős javítása kapcsán a stratégia említi a szociális munkások képzését. A sérülékeny csoportok kiemelt figyelmet igényelnek, itt a cselekvési terv kidolgozásánál a szociális  munkások  hatékony  bevonására  is  épít  a  stratégia,  hiszen  ők  azok,  akik  a gondozásukra  bízott  személyekkel/családokkal  a  legszorosabban  együtt  tudnak  működni  és ennek során szemléletmódosulást érhetnek el a problémás pénzkezelési gyakorlatok kapcsán. A stratégia szerint a pénzügyi ismeretek oktatását a szociális ágazatban dolgozó szociális munkásokra is ki kell terjeszteni,  annak  érdekében, hogy ezek megfelelő iránymutatást tudjanak nyújtani a hátrányos helyzetű személyek számára.

 

 

Részletek

1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről.

Magyar Közlöny, 2018. évi 119. szám (2018. július 26.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment