A Magyar Közlöny 2019. évi 97. számában (2019. június 11.) megjelent a Kormány 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozata a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról.

A Kormány a közterületen való életvitelszerű tartózkodás tilalmával összefüggésben egyetért azzal, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett Első Befogadó Hely programhoz nyújtott időszakos támogatás, továbbá az egyházi és civil fenntartók által működtetett nappali melegedők számára a meghosszabbított nyitvatartásból fakadó, 2019. január 1. és 2019. június 30. közötti időszakban felmerülő többletköltségek a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap terhére kerüljenek finanszírozásra, és felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával e célra biztosítson 400 000 000 forint többletforrást a Hajléktalan-ellátási Tartalékalap részére.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címmel történő kiegészítését, illetve a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása cím javára 213 900 375 forint átcsoportosítását.

Az átcsoportosított előirányzat terhére, a települési önkormányzatok által fenntartott nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatására 2019. június 30-áig pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást nyújt 2019. december 31-i felhasználási határidővel.

A belügyminiszter a költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítja az érintett települési önkormányzatok számára. Az emberi erőforrások minisztere 2019. szeptember 30 határidővel az e kormányhatározattal biztosított intézkedéseket követően szükséges további lépésekről előterjesztést készít a Kormány részére.

 

 

Részletek

1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat a hajléktalan-ellátással összefüggő feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi  97. szám (2019. június 11.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment