A Magyar Közlöny 2023. évi 79. számában (2023. május 30.) megjelent a 14/2023. (V. 31.) BM rendelet a szakápolás átalakításához szükséges intézményi kijelölésekről.

A szakápolási célú fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott, az 1. mellékletben kijelölt átadó intézményben ellátott, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 131/C. § c) pontja szerinti feladatot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az 1. melléklet szerinti befogadó intézmény útján látja el.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az egészségügytől az ápolási ágyak átvétele és szakápolási központ formában történő további működtetése a rendelettervezet szerint nem jár a betegek átköltöztetésével. Az érintett kórházak egyes telephelyein működtetett ápolási osztályok az eredeti helyükön működnek tovább és maga az épület vagy annak része kerül át a gondoskodáspolitikáért felelős ágazat irányítása alá. Az így átvett intézmények szakápolási központ formájában a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, annak egyes költségvetési szervéhez telephelyként integrált formában működnek a jövőben.

Magyar Közlöny, 2023. évi 79. szám