A Magyar Közlöny 2020. évi 179. számában (2020. július 30.) megjelent a Kormány 1458/2020. (VII. 30.) Korm. határozata a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének kidolgozásáról.

 

A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a falu- és tanyagondnoki képzés szervezésének a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat általi ellátása érdekében, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége véleményének kikérését követően – az igazságügyi miniszter bevonásával – tegyen javaslatot a szükséges jogszabályok módosítására, valamint vizsgálja meg a megyei önkormányzatok feladatbővítésének költségvetési hatásait.

Felelős: emberi erőforrások minisztere és az igazságügyi miniszter

Határidő: 2020. szeptember 30.

 

Részletek

1458/2020. (VII. 30.) Korm. határozat a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a képzés megyei önkormányzatok általi szervezésének kidolgozásáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 179. szám (2020. július 30.)

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment