A Magyar Közlöny 2018. évi 158. számában (2018. október 12.) megjelent a Kormány 1497/2018. (X. 12.) Korm. határozata a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről.

A Kormány a közfoglalkoztatás 2019. évi céljaiként

a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzését,

b) a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas módon történő kiszolgálását, az építőipari szakemberhiány enyhítését,

c) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását az alacsony iskolai végzettségű és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára,

d) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe véve az álláskeresők ügyfélkategorizálási rendszerben történt besorolását,

e) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a d) pontban meghatározott célcsoportok – azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetű, 16–18 év közötti korosztály – munkaerőpiaci, továbbá a roma nemzetiséghez tartozók társadalmi integrációját elősegítő személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben történő hozzáférését,

f ) az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő, valamint a helyi közösségek fejlesztését célzó programok támogatását,

g) a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség és közgyűjtemények megóvását, a gondozatlan sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartását, karbantartását,

h) a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének javítását, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítását,

i) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását, e szervezetek által kezdeményezett, településfejlesztéshez, szociális ellátáshoz kapcsolódó kezdeményezések támogatását a közfoglalkoztatás biztosításával, helyi szociális igényekhez kapcsolódó fejlesztések támogatásával,

j) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető, a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, a korábbi években a közfoglalkoztatás keretében megvalósított fejlesztések fenntartását, szükség esetén fejlesztését,

k) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését,

l) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését,

m) a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak bevonását,

n) a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek tisztántartását,

o) a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartását,

p) a parlagfű elleni védekezés megvalósítását az állami és önkormányzati fenntartású földterületeken,

q) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását,

r) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését,

s) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését határozza meg.

 

Kormány a meghatározott célok elérése érdekében felhívja az igazságügyi minisztert, hogy – a belügyminiszter közreműködésével – készítse elő a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítását annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás alapjain létrejött szociális szövetkezetek megnevezése start szövetkezetre változzon.

Határidő: 2019. január 1.

 

Részletek

1497/2018. (X. 12.) Korm. határozat a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről.

Magyar Közlöny, 2018. évi 158. szám (2018. október 12.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment