A Magyar Közlöny 2018. évi 166. számában (2018. október 29.) megjelent a Kormány 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozata a a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről.

A Kormány a minisztériumoknál foglalkoztatottak körében a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett összesen 2600 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el. A határozat melléklete szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma 342 munkakört veszít 2019. január 1-től.

A Kormány a miniszterek irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknél a feladatok folyamatos és magas színvonalú fenntartása mellett a foglalkoztatottak körében 4210 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el. Az emberi erőforrások miniszterének irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek 2250 álláshelyet veszítenek el 2019. január 1-től.

A Kormány felkéri a minisztereket annak vizsgálatára, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, várható egyszeri kiadások fedezete rendelkezésre áll-e a minisztérium 2018. és 2019. évi költségvetésében, illetve a 2018. évi költségvetés előrelátható esetleges maradványában, továbbá, hogy a vizsgálat eredményéről a pénzügyminisztert soron kívül tájékoztassák. Ha a létszámleépítés egyszeri kiadásainak biztosítására a fejezeten belül előreláthatólag nincs mód, az érintett miniszter a pénzügyminiszter útján kezdeményezheti a szükséges többletköltségek központi költségvetésből történő megtérítését.

 

Szintén ugyanebben a Közlönyben jelent meg a 1536/2018. (X. 29.) Korm. határozat a Karrier Híd Programról, mely a kormányzati létszámcsökkentésben érintettek mielőbbi elhelyezkedése érdekében fogalmaz meg intézkedéseket.

 

Részletek

1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat a a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről.

Magyar Közlöny, 2018. évi 166. szám (2018. október 29.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment