A Magyar Közlöny 2017. évi 136. számában (2017. augusztus 28.) jelent meg a Kormány 1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata a Családügyi Kabinetről.

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Családügyi Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet).

A Kabinet feladata a kormányzati előterjesztések, kormányzati fejlesztési programok, kormányzati szakpolitikai stratégiák, valamint a központi költségvetésről szóló törvény tervezetének népesedés- és családpolitikai szempontból való vizsgálata és véleményezése, a családpolitikai intézkedések rendszerének és eredményességének folyamatos vizsgálata, illetve javaslattétel a Kormány számára egyes népesedéspolitikai szempontból fontos jelenségek vizsgálatára.

A Kabinet elnöke az emberi erőforrások minisztere, tagjai a miniszterelnök általános helyettese, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, az igazságügyi miniszter, a miniszterelnök kabinetfőnöke.

A Kabinet ülésére állandó jelleggel meghívott az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Kabinet titkári feladatait ellátó család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A Kabinet elnöke a Kabinet ülésére tanácskozási joggal − eseti jelleggel − meghívhat a Kabinet feladatkörét érintő ügyekben feladatkörrel rendelkező állami vezetőt vagy valamely központi államigazgatási szerv vezetőjét.

A Kabinet feladatainak ellátásához szükséges gyakorisággal, de legalább havonta ülésezik.

A határozat a közzétételét követő napon, 2017. augusztus 29-én lép hatályba.

 

Részletek

1569/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata a Családügyi Kabinetről

Magyar Közlöny, 2017. évi 136. szám (2017. augusztus 28.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment