A Magyar Közlöny 2018. évi 186. számában (2018. november 27.) olvasható a Kormány 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról.

A Kormány elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a 81. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása címmel történő kiegészítését. A kiegészítés összesge 4.465.440.000 Ft, amit két költségvetési sorról csoportosítanak át.

A belügyminiszter a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében az átcsoportosított előirányzat terhére az előzetes igénybejelentéssel érintett háztartások számára természetbeni támogatás biztosítása céljából háztartásonként 12 000 forint összegű költségvetési támogatást nyújt, kormányhatározat melléklete szerinti települési önkormányzatoknak a melléklet szerinti összeg erejéig, a költségvetési támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján úgy, hogy a támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31.

A belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül egy összegben folyósítja a mellékletben meghatározott települési önkormányzatok számára az alábbi feltételekkel:

a) csak 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a támogatásból;

b) a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli;

c) vállalja, hogy szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel, amelyben rögzítésre kerül, hogy az érintett háztartásoknak legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét;

d) a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb 2019. december 31-éig teljesíti a vállalkozó részére.

 

A támogatás 2.886 településen 372.120 háztartást érint, a támogatás teljes összege 4.465.440.000 Ft.

 

Részletek

1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 186. szám (2018. november 27.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment