A Magyar Közlöny 2017. évi 153. számában (2017. szeptember 22.) jelent meg Kormány 1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozata a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről.

A határozat szerint:

1. A Kormány a családbarát közgondolkodás széles körű elterjesztése érdekében a 2018. évet a Családok Évévé nyilvánítja.

2. A Kormány a családokat érintő kormányzati döntéshozatali folyamatok megalapozottságának növelése, a döntések végrehajtása demográfiai és társadalmi hatásainak jobb megértése, valamint a hazai és a határon túl élő magyarság demográfiai helyzetének szakmai igényességgel történő felmérése érdekében elrendeli egy családkutató intézet megalapítását, valamint felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert az új intézet létrehozásához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2017. november 30.

3. A 3 év alatti kisgyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése céljából, továbbá a kisgyermekes anyák munkába állásának elősegítésére elrendeli a korábban megindult bölcsődefejlesztési program 2018. évben hazai forrásból megvalósuló kiterjesztését, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét az ehhez szükséges intézkedések megtételére.

4. Felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsék elő a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény olyan tartalmú módosítását, amely biztosítja, hogy a 2018. évtől kezdve az ideiglenesen vagy tartósan külföldön élő magyar állampolgárságú vagy magyar igazolvánnyal rendelkező szülő gyermeke után is igénybe lehessen venni a támogatást.

5. Felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy terjesszen a Kormány elé olyan jogszabály-módosítási javaslatot, amely biztosítja, hogy a 2018. évtől a korábbi vagy a fennálló hallgatói jogviszony alapján nyújtott gyermekgondozási díj időtartama a jogosultsági feltételek fennállása esetén további egy évvel meghosszabbodjon.

6. Felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a családkutató intézet 2017. évi működtetéséhez – a felmerülés ütemében – szükséges legfeljebb 162,5 millió forintnak a 2017. évi központi költségvetésből történő biztosításáról.

A kormányhatározat teljes szövege a Magyar Közlönyben olvasható.

 

Részletek

1691/2017. (IX. 22.) Korm. határozat a gyermeket nevelő családok helyzetét segítő, valamint a gyermekvállalást ösztönző intézkedésekről.

Magyar Közlöny, 2017. évi 153. szám (2017. szeptember 22.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment