A Magyar Közlöny 2019. évi 198. számában (2019. december 10.) megjelent a Kormány 1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozata a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásáról.

A Kormány egyetért azzal, hogy 2019. évben valamennyi falu- és tanyagondnoki szolgáltatást fenntartó települési önkormányzat részesüljön kiegészítő támogatásban, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 35. A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása cím javára 27 603 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el.

A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása érdekében pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére, az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást nyújtson, 2019. december 31-i felhasználási határidővel.

A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára.

Részletek

1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 198. szám (2019. december 10.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment