A Magyar Közlöny 2020. évi 25. számában (2020. február 19.) megjelent a Kormány 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) a következő 24. §-sal egészül ki:

„24. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5. és 6/a. számú melléklete szerinti pótlékra a közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni a közalkalmazott részére.”

A Kjtvhr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép, a 6/a. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 A 2020. február 20-án életbe lépett pótléktábla.

 Pótléktábla változása (2020. január 1-én hatályos változathoz képest)

 A 2020. február 20-án életbe lépett pótléktáblával számolt ágazati bértábla.

Bértábla pdf letölthető változatban

 

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák vonatkozásában

 

Részletek

18/2020. (II. 19.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról.

Magyar Közlöny, 2020. évi 25. szám (2020. február 19.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Kapcsolódó cikkek

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment