A Magyar Közlöny 2018. évi 154. számában (2018. október 8.) megjelent a Kormány 183/2018. (X. 8.) Korm. rendelete a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

2018 novemberében egyszeri juttatásra jogosult az a személy, aki a 2017. év legalább egy napján, valamint 2018 novemberében

a) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése nélkül öregségi nyugdíjban vagy a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
b) ideiglenes özvegyi nyugdíjban,
c) korhatár előtti ellátásban,
d) szolgálati járandóságban,
e) átmeneti bányászjáradékban,
f ) táncművészeti életjáradékban,
g) rokkantsági ellátásban,
h) rehabilitációs ellátásban,
i) baleseti járadékban,
j) bányászok egészségkárosodási járadékában,
k) fogyatékossági támogatásban,
l) vakok személyi járadékában,
m) rokkantsági járadékban,
n) Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban,
o) polgármesterek közszolgálati járadékában,
p) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
q) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
r) a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban,
s) a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátásokban,
t) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben,
u) a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
v) házastársi pótlékban vagy
w) házastárs után járó jövedelempótlékban
részesül.

Ha a jogosult több, nyugdíjprémiumra jogosító nyugellátásban vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban is részesül, a nyugdíjprémiumot ezen ellátások együttes összege után kell kiszámítani. A nyugdíjprémium várható maximális összege 18 ezer forint, ezt 80 ezer forint feletti nyugdíj-ellátásnál lehet elérni. A 80 ezer forint alatti nyugdíjnál a nyugdíjprémimum összege arányosan csökken.A nyugdíjprémiumot a bankszámlával rendelkezők november 12-én kapják meg, a postai kifizetések pedig november 15-én kezdődnek, a posta által előre meghatározott napokon.

 

Részletek

183/2018. (X. 8.) Korm. rendelet a 2018. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 154. szám (2018. október 8.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment