A Magyar Közlöny 2024. évi 74. (2024. július 8.) számában olvasható a Kormány 191/2024. (VII. 8.) Korm. rendelete a gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatott személyek pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról.

A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXX. törvényben foglalt pszichológiai alkalmassági vizsgálat végrehajtási rendelete.

A jogszabály meghatározza:

 • Értelmező rendelkezésekben a fontosabb alapfogalmakat,
 • A pszichológiai alkalmassági vizsgálat típusait,
 • A vizsgált személyek körét,
 • A vizsgálatot végző szerveket,
 • Az alkalmasságvizsgálat kezdeményezésének szabályait,
 • A vizsgált személyre vonatkozó rendelkezéseket,
 • Az alkalmasságvizsgálat lefolytatása,
 • A szakmai, vezetői, előzetes, időszakos és soron kívüli alkalmasságvizsgálat speciális szabályait,
 • Minősítő dokumentum tartalmát.

Mellékletként tartalmazza

 • A pszichológiai alkalmasság minimumfeltételeit,
 • Egységes közszolgálati alapkompetenciák leírását,
 • Egységes közszolgálati vezetői kompetenciák leírását.

A rendelet a kihirdetését követő napon (2024. július 9.) lép hatályba.

Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-a és 1. melléklete (ez tartalmazta az eddig elvégzett vezetői alkalmassági vizsgálatok jogalapját). A Kjtvhr. alapján elvégzett alkalmassági vizsgálatot az új rendszer elfogadja, az időszakos vizsgálatot ennek időpontjához viszonyítva kell majd a továbbiakban lefolytatni.

Magyar Közlöny, 2024. évi 74. szám