A Kormányportálon olvasható a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete. Frissítve: 2017. május 7.

Az előterjesztés három törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.), valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  (a továbbiakban: Nkt.) módosítását tartalmazza.

A  szociális  szolgáltatások  terén  az  előterjesztés  a  finanszírozásra  való  jogosultság  egyes kérdéseit módosítja, a hajléktalan ellátás hatékonyabbá tétele érdekében új intézkedést vezet be, valamint megteremti a vezetőképzés alapjait. A  Gyvt.  módosítását  elsősorban  az  elmúlt  időszak  súlyos  gyermekbántalmazási, gyermekelhanyagolási  ügyei  kapcsán  felmerülő problémák  megoldása  indokolja. A  szükségesnek  ítélt  intézkedésekről  koncepció  készült, amelyet  a „Gyermekeink Biztonságáért” Kiemelt Ügyek Munkacsoportja támogatott.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról (T/15378)

Képviselői Információs Szolgálat háttéranyaga a törvényjavaslathoz

Az iromány oldala Országgyűlés honlapján

Társadalmi vitára bocsájtott kormány-előterjeszés tervezet

Véleményezési határidő: 2017. április 6.

Forrás: Kormany.hu

 

Frissítés (2017.04.26.)

Az Országgyűlés számára T/15378. számon, 2017. április 26-án került benyújtásra a törvényjavaslat. Az iromány és a kapcsolódó események, dokumentumok elérhetők az Országgyűlés honlapján.

Frissítés (2017.05.07.)

Módosító javaslatok benyújtására 2017. május 5-ig volt lehetőség, ez idő alatt 6 módosító javaslat érkezett be, melyek az alábbiak szerint foglalhatók össze:

15378/2

Indoklása alapján ahhoz, hogy a gyermekvédelmi gyám felelősségteljesen végezhesse munkáját, elkerülhetetlen, hogy személyes kapcsolatban legyen a gyermekkel.

15378/3

Méltánylási esetre vonatkozóan törlést javasol, tekintettel arra, hogy a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, illetve kiskorú veszélyeztetése miatt elítélt ember esetén nincs az a méltányolható körülmény, ami alapján az eltiltás mellőzhető lenne.

15378/4

Az Alapítvány Erzsébet-program végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátásának támogatását nem javasolja törvényben rögzíteni, annak politikai vonatkozásai miatt.

15378/5

Módosító javaslat lényege, hogy egy vezető kinevezése során kizárható legyen a szubjektum, ezért nem támogatja a megbízással, kinevezéssel érintett személy „leinformálását”.

15378/6

Tartalmát tekintve a 15378/3 módosítóval azonos.

15378/7

A törvényjavaslat megszüntetné a rehabilitációs ellátást megelőző rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot, helyette a fogyatékos személyek rehabilitációs ellátása esetében alapvizsgálatot kell végezni   annak   megállapítására,   hogy  a   bentlakást   nyújtó   ellátás   alanya   lehet-e   a   vizsgált személy, és megfelelő-e számára az ellátás. A többi célcsoport ellátása esetében pedig egyáltalán nem kerül sor vizsgálatra a bekerülés feltételeként. A vezetői alkalmasság vizsgálatának vonatkozásában a módosítás egyértelművé   teszi,   hogy   a   leendő   vezető   korábbi   munkáltatójától   akkor   is tájékoztatást kell kérni az érintett személy esetleges fegyelmi ügyéről és a foglalkoztatására irányuló jogviszony megszűnésének vagy megszüntetésének okáról, ha az érintett személy az előző munkahelyén nem gyermekekkel foglalkozott közvetlenül. Tartalmát tekintve a 15378/5 számú módosítóval ellentétes, bővíti és erősíti az előélet vizsgálatával kapcsolatos jogköröket.

 

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment