A Magyar Közlöny 2018. évi 6. számában (2018. január 18.) olvasható az emberi erőforrások minisztere 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Nmr.) módosításáról.

Az Nmr. módosítása tartalmazza, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységnek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alkalmazása során milyen nem ágazatinak minősülő feltételeknek, előírásoknak kell megfeleljen.

A Biztos Kezdet Gyerekházak működését illetően számos szakmai szabályozás változik.

A rendeletben az iskolai szociális munkáról szóló rész módosul, mind a fejezet címe, mind annak tartalma megváltozik. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásra a család- és gyermekjóléti központ és az iskola együttműködési megállapodást köt, a szakmai munka a miniszter által jóváhagyott módszertan alapján folyik.

A módosítás érinti a családok átmeneti otthona esetében a külső férőhelyen történő szolgáltatás nyújtását, az utógondozói ellátást, a nevelőszülők munkáját.

Az Nmr. kiegészül a szakszolgálatok kríziskezelő szolgáltatásáról szóló résszel.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás egyes formáiban módosulnak a képesítési előírások.

 

A rendelet – egyes rendelkezések kivételével – 2018. február 1-jén lép hatályba. Egyes rendelkezések 2018. július 1-jén, illetve 2018. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

 

Részletek

2/2018. (I. 18.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (Nmr.) módosításáról.

Magyar Közlöny, 2018. évi 6. szám (2018. január 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment